Про нас

Сучасне обладнання та найкраща сировина від світових виробників – основи, що забезпечують високу якість нашої продукції.

Завод поліетиленових виробів ТОВ «Планета Пластик» – це стабільна компанія, яка виробляє поліетиленову продукцію найвищої якості. Широкий асортимент здатний задовольнити індивідуальні потреби нашого клієнта. Динамічний розвиток дозволяє нам займати провідну позицію на ринках України та зарубіжжя.

21 рік

нас обирають серед інших

за бездоганну якість продукції
  • 7 ліній виробництва плівки
  • 6 ліній виробництва труби
  • 2 лінії флексодруку
  • 2 пакеторобні машини
Сертифікат
ISO 9001: 2015

Екологічна політика
ТОВ «Планета Пластик»

Керівництво ТОВ «Планета Пластик» усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за забезпечення екологічної безпеки, постійно впроваджуючи технології з мінімальним впливом на довкілля та прикладає всі зусилля для підвищення результативності природоохоронної діяльності. Головна мета підприємства – це виробництво якісної й безпечної продукції для навколишнього середовища та наступних поколінь, досягнення високого рівня екологічної безпеки виробництва, формування ринку продукції з поліпшеними екологічними характеристиками та максимальне збереження наявних ресурсів. З цією метою керівництво ТОВ «Планета Пластик» у своїй діяльності зобов’язується дотримуватись базових принципів: забезпечення діяльності у відповідності до чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища; раціональне використання природних ресурсів; урахування параметрів життєвого циклу продукції, включаючи розробку і створення продукції з мінімальним впливом на навколишнє середовище під час виробництва та утилізації; попередження негативних впливів виробничої діяльності та продукції підприємства.

Аудиторські звіти

Ми прозорі та відкриті

Ознайомтесь з незалежними звітами фінансового аудитора.

Аудити фінансової звітності ТОВ «Планета Пластик» складаються з балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до річної фінансової звітності.

Фундамент корпоративної політики в сфері якості

Постійний розвиток персоналу - підвищення його компетентності та професіоналізму; задоволення вимог і очікувань наших клієнтів та інших зацікавлених сторін; залучення персоналу до впровадження інноваційних технологій; управління на підставі ризик-орієнтованого мислення; створення нових продуктів; розвиток та інвестиції.

thumb

Впроваджуємо методи ощадливого виробництва

Інвестуємо у розвиток, технології, інновації