Які вигоди несе екологічне маркування продукції пересічному споживачеві

28 Травня , 2020

В квітні 2020 продукція виробництва ТОВ «Планета Пластик» успішно пройшла екологічну сертифікацію і ми з гордістю ділимося цією новиною.

Ринок екологічно безпечної продукції поповнився виробами від тов «Планета Пластик».

Стабілізовані тепличні плівки ТОВ

Труби напірні для подачі питної води й природнього газу та труби захисні для прокладання кабелів зв’язку виробництва ТОВ «Планета Пластик», а також наші поліетиленові плівки (стабілізовані, первинні, мульчувальні, силосні, термозбігові, стретч худ, рукава зернові (cінажні), геомембрана) успішно пройшли екологічну сертифікацію й отримали екологічний сертифікат № UA.08.002.515 та право застосування екологічного маркування. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Поліетиленові труби ТОВ

СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Тепер на всіх наших виробах можна побачити знак екологічного маркування за міжнародним стандартом ISO 14024 – зеленого журавля.

Екологічний сертифікат

Процес екологічної сертифікації продукції ТОВ «Планета Пластик» тривав близько двох років. Протягом цього часу продукти компанії прискіпливо перевіряли органи сертифікації. Відповідно до їхніх зауважень у дечому була відкоригована технологія виробництва та рецептура продукції.

Але в чому ж перевага продукції з еко маркуванням для кінцевого споживача?

  • Перш за все, це означає, що споживач отримує продукт, який є безпечним для довкілля і здоров’я людини.
  • По-друге, екологічно сертифікована продукція не містить у своєму складі токсичних, канцерогенних, мутагенних та тератогенних речовин.
  • По-третє, наша продукція не виділяє в навколишнє середовище таких небезпечних хімічних речовин як: формальдегід, бутанол, ізобутанол, пропанол, ізопропанол, ацетон. 
  • Наша продукція є безпечною на всіх стадіях життєвого циклу виробів – від складників до паковання. 

Тобто, коли ви п’єте воду з труби від “Планета Пластик”, або споживаєте овочі вирощені під нашою тепличною плівкою, або ласуєте полуницею, що зріла на нашій мульчувальній плівці, або їсте хліб з пшениці, яка зберігалась в наших зернових рукавах ви можете бути спокійні за своє здоров’я та своїх близьких, бо наша продукція, жодним чином, не несе негативного впливу на здоров’я людини чи довкілля. Точніше будь-яка продукція українського виробництва, що пройшла сертифікацію і має екологічне маркування є безпечною для людини і довкілля.

Головною метою нашого підприємства є виробництво якісної та безпечної продукції для навколишнього середовища та наступних поколінь, досягнення високого рівня екологічної безпеки виробництва, формування ринку продукції з поліпшеними екологічними характеристиками та максимального збереження наявних ресурсів.

Вся продукція ТОВ “Планета Пластик” при завершенні життєвого циклу придатна до 100 % повторної переробки. Ми застосовуємо ресурсонемісткі безвідходні технології, спрямовані на зменшення навантаження на довкілля. Відходи виробництва переробляються та повертаються в процес виробництва продукції. Деякі види продукції виробляються з відновленої сировини як базового компоненту.

Наші цілі – це раціональне використання природних ресурсів, впровадження енерго- та ресурсоефективних технологій та технології більш чистого виробництва, ощадливе виробництво, мінімізація та максимальна переробка відходів. Ми використовуємо енергоефективні процеси та технології, які знижують обсяги використання електроенергії, технологічної води, зменшення питомої ваги продукції, зниження виникнення відходів.